Kysely

Kysely sensoritekniikoista geotieteiden alan toimijoille. Miten Kaivos-projektin tuloksia voidaan hyödyntää vielä paremmin?

Tavoitteena on kerätä tietoa malminetsinnän ja kaivostoiminnan aikana tapahtuvasta kivien mineralogisen ja kemiallisen koostumuksen selvittämisen hyödyistä.Kyselyn on toteuttanut Aalto-yliopisto osana projektia.

Kyselyyn pääset täältä.

Advertisement